Sobre nosaltres

MooN consultoria neix l’any 2013, amb el propòsit d’unir les trajectòries professionals i l’experiència de les persones de l’equip per posar-la al servei d’entitats i organitzacions, amb la clara voluntat d’apostar per un model de treball basat en el treball per objectius, el feminisme, la igualtat d’oportunitats, la millora contínua i la generació de valor conjunt.

MooN consultoria està formada per una xarxa de professionals, oberta, inclusiva i flexible amb un nucli estable, que es complementa amb la interrelació d’altres professionals i entitats afins amb qui col·laborem des de fa anys.

Aquest model flexible permet l’adaptació de l’empresa a qualsevol circumstància i repte que se’ns presenti, i a l’hora, respecta les necessitats i voluntats de les persones que hi formem part.

Equip

Gemma Nogués Gibert

Llicenciada en Administració i direcció d’empreses (UAB)
Màster en constel·lacions sistèmiques (Beth Institute)

Disseny i coordinació d’estudis, plans d’igualtat interns, plans d’igualtat de polítiques de gènere, avaluacions, elaboracions de protocols de violències masclistes a ens públics i a empreses privades.

Assessorament i acompanyament estratègic a equips polítics i tècnics sobre la incorporació de la perspectiva de gènere a diversos àmbits d’intervenció (joventut, esports, cultura, promoció econòmica i ocupació, etc.).

Assessorament i consultoria en la gestió i desenvolupament de polítiques de recursos humans a l’empresa privada i els ens públics.

Disseny, coordinació i implementació de projectes socials, de cooperació al desenvolupament, de participació i dinamització de xarxes i processos de participació social i empresarial.

Formadora sobre equitat de gènere a ens locals, comarcals i provincials i empreses privades.

Coofundadora i sòcia d’ús de Can Carner, Cooperativa d’habitatge.

Elvira Comino Cano

Llicenciada en Pedagogia (UB).
Postgrau de Formació en les Organitzacions (UB).
Acreditadora i avaluadora de competències professionals per l’Institut Català de Qualificacions Professionals.

Disseny i coordinació d’estudis, plans d’igualtat interns, plans d’igualtat de polítiques de gènere, auditories retributives amb perspectiva de gènere, registres salarials a ens públics i a empreses privades.

Assessorament i consultoria en la gestió i desenvolupant de polítiques de recursos humans a l’empresa privada i als ens públics.

Disseny i elaboració d’anàlisi i descripció de llocs de treball, valoració de llocs de treball, avaluació de l’acompliment i estudis de clima laboral.

Disseny, coordinació i avaluació de plans de formació i programes competencials per organitzacions i ens públics.

Assessorament i gestió de formació bonificada per a entitats i grups empresarials a través de Fundae.

Coordinació, avaluació i justificació de subvencions de formació professional per a l’ocupació.

Assessorament i avaluació d’acreditació de competencials professional en l’Institut Català de Qualificacions Professionals.
Facilitadora i dinamitzadora de grups.

Marc Trias Gibert

Llicenciat en Sociologia (UAB)
Màster en Investigació Etnogràfica, Teoria Antropològica i Relacions Interculturals (UAB).
Formació musical (Taller de Músics) enfocada a l’organització, gestió i promoció d’activitats d’integració social, cultural i comunitària.

Coordinació i gestió de projectes socials de participació ciutadana i dinamització de xarxes de participació social i empresarial.

Disseny i coordinació d’estudis, plans d’igualtat interns, plans d’igualtat de polítiques de gènere a municipis, ens supramunicipals i ens públics i diverses empreses privades.
Disseny i elaboració d’anàlisi i descripció de llocs de treball, valoració de llocs de treball, avaluació de l’acompliment i estudis de clima laboral.

Assessorament i gestió de formació bonificada per a entitats i grups empresarials a través de Fundae.
Responsable de xarxes d’opinió, desenvolupament de diversos projectes d’urbanisme, habitatge, turisme, mobilitat, patrimoni, art públic, i col·laboració en iniciatives contra la corrupció, la desigualtat o la gentrificació.

Músic professional i professor a Integrasons, pedagogia transformadora basada en la pràctica col·lectiva de la música com a eina per atendre la infància i la joventut en situació d’exclusió social.