Anàlisi, acompanyament i desenvolupament.

MooN consultoria acompanya a entitats públiques i privades en la planificació, la mplementació i l’avaluació de polítiques públiques i en el desenvolupament de professionals i equips, posant al centre a les persones i l’equitat de gènere per contribuir a la millora d’organitzacions i societats.

Missió

MooN consultoria acompanya entitats públiques i privades en la planificació, la implementació i l’avaluació de polítiques públiques i en el desenvolupament de professionals i equips, posant al centre les persones i l’equitat de gènere per contribuir a la millora d’organitzacions i societats .

…per afavorir entorns més saludables, equitatius, eficients i …amb l’establiment de processos de millora contínua, que ens permetin garantir entorns (o enfocaments) que afavoreixin entorns més saludables, equitatius, eficients...

Valors

VISIÓ INTEGRAL

Orientem la mirada cap a una millora global i estructural d’organitzacions i societats, que sigui capaç de generar canvis culturals i de valors.

FLEXIBILITAT I TREBALL A MIDA

Ens adaptem a les necessitats de cada entitat client analitzant amb detall tant el punt de partida com la realitat existent, per tal d’aconseguir, conjuntament, els objectius establerts.

PARTICIPACIÓ

Analitzem les necessitats de tots els agents implicats dissenyant els instruments metodològics més pertinents per tal d’escoltar totes les veus i recollir tots els punts de vista.

APRENENTATGE

Incorporem l’aprenentatge i la sensibilització en tots els processos que realitzem i acompanyem tot el procés amb elements de feedback i comunicació constant.

EVALUACIÓ

Generem, a totes les nostres actuacions, espais i eines d’autoavaluació i reflexió per millorar les metodologies i els processos utilitzats.

Des de MooN Consultoria acompanyem a les empreses a establir processos de millora continua, vinculats a l’àrea de les persones, per augmentar la competitivitat organitzativa alhora que actuemdes de la responsabilitat social.

MooN és una consultoria que treballem per avançar cap a nous valors personals, organitzatius i socials. L’objectiu de MooN és aprofundir en el desenvolupament dels recursos humans i la ciutadania per tal d’aconseguir un enfortiment del teixit comunitari i del capital social, i establir un entorn més igualitari fonamentat en la justícia social.

Els trets distintius que ens caracteritzen i avalen les nostres intervencions, són els següents:

Què fem?

MooN som una consultoria que treballem amb les empreses per avançar cap a nous valors personals, organitzatius i socials amb la voluntat d’aprofundir en el desenvolupament dels recursos humans i aconseguir, d’aquesta manera, un augment de la qualitat i la competitivitat empresarial a través de l’establiment d’entorns més igualitaris que garanteixin la participació de tots els agents que conformen una organització.

Per què ho fem?

Des de MooN Consultoria acompanyem a les empreses a establir processos de millora continua, vinculats a l’àrea de les persones, per augmentar la competitivitat organitzativa alhora que actuemdes de la responsabilitat social.