VALORS

Concreció i treball a mida

Operem de manera focalitzada, concreta i local, per aconseguir així un canvi global i sistèmic, tant a nivell social com organitzacional, que produeixin millores en les situacions que es plantegen.

 Visió integral

Orientem la mirada cap al futur per tal d’assolir una millora global i estructural d’organitzacions i societats, que sigui capaç de generar canvis culturals i de valors. Incorporem la vessant pedagògica i de sensibilització en tot el que realitzem i acompanyem tot el procés amb elements de feedback i comunicació constant.

 Flexibilitat

Ens adaptem a les circumstàncies de cada client, i determinem conjuntament els recursos humans, materials, econòmics i temporals disponibles per tal d’aconseguir els objectius establerts.

 Innovació

Incorporem nombrosos instruments i metodologies innovadores, que garanteixin millores en l’eficiència i l’eficàcia del procés. Emprem les TIC des d’una vessant utilitària, pedagògica i inclusiva que fomenta la participació i contribueix a la millora de l’eficiència organitzativa.

 Treball en xarxa

MooN es rodeja, entrecreua i intersecciona amb diferents professionals, provinents de les més variades disciplines, que aportem una mirada múltiple, diversa i rica a tots els projectes, que ens permet treballar des d’una perspectiva veritablement transversal. Aquesta xarxa es caracteritza per ser oberta i inclusiva, la qual cosa la dota de flexibilitat i adaptabilitat a l’hora de treballar i plantejar, dissenyar i abordar qualsevol projecte.

 Participació

Analitzem amb detall els grups d’interès de cada demanda i proposem aquells instruments metodològics més pertinents d’acord al perfil de cada grup d’interès per tal d’assegurar la màxima participació i recollir tots els punts de vista.

 Confiança i professionalitat

Compartim des de l’inici, les inquietuds i les demandes de cada entitat client, per acompanyar a les persones, des del rigor i el respecte, a determinar quines son les necessitats prioritàries de cada organització. Tractem, gestionem i analitzem la informació que se’ns proporciona amb objectivitat, transparència i la màxima confidencialitat.

Alhora, els valors de MooN estan marcats per la independència i l’autonomia, que faciliten un punt de vista imparcial, i doten el treball resultant de transparència i neutralitat.