INSTITUCIONS PÚBLIQUES

PRODUCTES EXTERNS. Orientats a la ciutadania

Igualtat d’oportunitats entre dones i homes i nous usos socials del temps

 • Pla d’igualtat extern
 • Foment del teixit associatiu de les dones del municipi
 • Presència de les dones a l’arena pública
 • Usos del temps a la ciutat
 • Lideratge, apoderament i desenvolupament personal de les dones: autoconeixement com a eina de transformació de les relacions de poder
 • Cercles i xarxes de dones una eina per a l’apoderament
 • Xarxa empresarial de dones per fomentar l’autoocupació

 Participació ciutadana, cohesió social i creació de xarxes

 • Cercles i xarxes de dones com a eina per a l’apoderament
 • Xarxa empresarial dones per fomentar l’autoocupació
 • Xarxes empresarials
 • Processos de participació veïnals i foment del teixit sociocomunitari
 • Foment de la creació de xarxes ciutadanes i associatives
 • Realització de processos de participació ciutadana consultius sobre diferents temàtiques d’interès de la ciutadania
 • Participació política i comportament electoral

Desenvolupament econòmic i social

 • Anàlisi de les realitats locals: diagnòstics sociodemogràfics i detecció necessitats
 • Foment del teixit associatiu i de la ciutadania
 • Processos de participació veïnals i foment del teixit sociocomunitari
 • Autoocupació i emprenedoria pel foment de l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat
 • Reforç del teixit productiu local, el petit comerç i el comerç de proximitat
 • Xarxa empresarial de dones per fomentar l’autoocupació.
 • Xarxes empresarials

 

PRODUCTES INTERNS. Orientats a la plantilla

Igualtat d’oportunitats entre dones i homes

 • Pla d’igualtat intern
 • Recursos humans amb perspectiva de gènere
 • Llenguatge i comunicació no sexista
 • Assetjament sexual i per raó de sexe
 • Sensibilització igualtat d’oportunitats
 • Disseny de polítiques d’igualtat amb perspectiva de gènere
 • Importància i beneficis de les polítiques d’igualtat. Vèncer reticències i resistències davant les polítiques d’igualtat.
 • Gestió de projectes amb perspectiva de gènere
 • Auditories de gènere

Recursos humans

 • Millora competències transversals 
 • Pla d’igualtat intern
 • Habilitats directives i de gestió: Gestió del talent i direcció de persones.
 • Plans de Formació

Cultura organitzativa, visió estratègica i gestió de processos.

 • Detecció de necessitats organitzatives
 • Satisfacció i clima laboral
 • Processos participatius de millora contínua

Comunicació interna i establiment de protocols

 • Circuits interns de comunicació
 • Detecció dels instruments comunicatius
 • Processos participatius de millora contínua:
 • Formació