PRODUCTES I SERVEIS

La nostra intervenció es vehicula a través del disseny i desenvolupament dels productes i serveis següents:

  • Diagnòstics i Investigacions empíriques sobre les realitats organitzatives o socials.
  • Plans d’actuació.
  • Avaluacions i establiment d’indicadors i eines de seguiment i control de processos.
  • Formacions específiques, seminaris, ponències, tallers i focus group entorn als eixos de treball.
  • Gestió de Formació Bonificada.
  • Conceptualització i assistència tècnica per a la creació i dinamització de xarxes.
  • Acompanyament i assessorament a persones, organitzacions o institucions per facilitar l’acompliment dels seus objectius.
  • Coaching i mentoratge individualitzats i a mida tant vitals, empresarials com socials.
  • Disseny de projectes integrals a mida.

 

EMPRESES                       INSTITUCIONS PÚBLIQUES