EQUIP

MooN Consultoria es vehicula a través d’una xarxa de professionals oberta, inclusiva, flexible i adaptable amb un nucli estable. Aquesta xarxa la conformen persones de diverses disciplines que es complementen i aporten els seus coneixements i experiències per tal de crear valor afegit a través del contrast, la posada en comú i la creació de sinèrgies mútues que es transformen en l’elaboració de propostes innovadores, transversals i a mida de cada organització client.

Gemma Nogués Gibert

Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses, s’especialitza en la gestió de projectes empresarials i de desenvolupament econòmic, tant a Catalunya com a l’Amèrica Llatina. Complementa la seva formació amb un Màster en Assessorament Sistèmic Integratiu, Constel·lacions Familiars i Sistèmiques i cursos relacionats amb la gestió de competències professionals, eines de PNL i tècniques qualitatives d’investigació social.

S’especialitza, en l’àmbit privat, en el disseny d’anàlisi organitzatius i l’establiment de processos de millora i l’elaboració de plans de formació. Ha dirigit diverses xarxes empresarials d’intercanvi i projectes relacionats amb l’organització del temps de treball.

En l’àmbit públic, destaca com a formadora de competències transversals i com a consultora, realitza diagnosis i plans de desenvolupament econòmic local i usos del temps, plans de formació per a ajuntaments i ha coordinat diversos projectes finançats pel FSE, el BID, l’AECID, la Generalitat de Catalunya, el SOC i les Diputacions de Barcelona i Girona.

Elvira Comino Cano

Llicenciada en Pedagogia especialitzada en el context empresarial. Complementa la seva formació amb un Postgrau de Formació a les organitzacions i realitza formacions específiques de diferents temàtiques: Coaching, PNL, Outplacement, Igualtat d’oportunitats, Qualitat i Acreditacions de Competències professionals.Tota la seva trajectòria professional està orientada al desenvolupament personal i professional de les persones i organitzacions.

S’especialitza en el disseny, coordinació i avaluació de plans de formació per a organitzacions públiques i privades; gestió de plans de formació bonificats a través de la FTFE (Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo). Ha dirigit i participat en múltiples projectes formatius realitzant: disseny i creació de continguts, revisió pedagògica, impartició, tutorització i avaluació de formacions presencial, online, a distancia i blended. També és assessora i orientadora sobre formació i acreditació de competències professionals.

Cal destacar la direcció, coordinació i justificació econòmica de plans de formació subvencionats intersectorials i sectorials (Contractes programes) i plans de formació ocupacional.