coomunica21 Formulari d’inscripció

INFORMACIÓ GENERAL:

Nom Empresa:

CIF Empresa:

Códi Postal Empresa:
Tel Empresa:
E-mail Empresa:
Web Empresa:
Adreça Empresa:
Nº Persones treballadores:

PERSONA DE CONTACTE:

Nom de la Persona de contacte:

Càrrec:
E-mail:
Telèfon:

INSCRIPCIÓ DE LES PERSONES PARTICIPANTS:

1: Nom i cognoms:

NIF:

2: Nom i cognoms:

NIF:

3: Nom i cognoms:

NIF:

4: Nom i cognoms:

NIF:

5: Nom i cognoms:

NIF:

6: Nom i cognoms:

NIF:

7: Nom i cognoms:

NIF:

8: Nom i cognoms:

NIF:

9: Nom i cognoms:

NIF:

10: Nom i cognoms:

NIF:

GESTIÓ BONIFICADA DE LA FORMACIÓ:

La teva empresa desitja bonificar-se la formació d’aquests cursos?
SINO

Si desitges bonificar-te la formació d’aquests cursos, emplena els següents camps:
(és aconsellable que et descarreguis i llegeixis el Manual de Formació Bonificada)

La teva empresa s’ha bonificat alguna vegada la formació que realitza?
SINO

La teva empresa està donada d’alta a l’aplicació de la Fundació Tripartita?
SINO

La teva empresa té contractada la gestió de la bonificació de la formació a una empresa externa?
SINO

Desitges que MooN Consultoria us assessori en la gestió de la bonificació dels cursos que realitzi la teva empresa del Programa CooMunica21?
SINO

Certifico que les dades facilitades són reals i autoritzo a MooN Consultoria a incloure aquesta informació a la seva base de dades per l’ús exclusiu de la gestió interna del Programa CooMunica21.
CERTIFICO

captcha

Un cop enviat el formulari, rebràs un mail de confirmació a l’adreça de correu facilitada.

Les dades facilitades s’inclouran a la base de dades de MooN Consultoria. MooN Consultoria tan sols emprarà les seves dades per aspectes de caràcter intern i per aquells propis d’acord al marc de l’activitat que es desenvolupa en el sí d’aquesta organització, protegint d’aquesta manera les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment la seva intimitat i privadesa personal i familiar, tal com avala la llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Retorna al portal Coomunica21