MooN és una consultoria que treballa amb empreses i administracions per avançar cap a nous valors personals, organitzatius i socials amb la voluntat d’aprofundir en el desenvolupament dels recursos humans i la ciutadania i aconseguir, en l’àmbit privat, un augment de la qualitat i la competitivitat, i en el públic, un enfortiment del teixit comunitari i del capital social. En ambdós casos, l’objectiu final és establir un entorn més igualitari fonamentat en la justícia social.